چند روز پیش یه سری به بازار زدم برای خرید، وقت نهار شد و دم

چند روز پیش یه سری به بازار زدم برای خرید، وقت نهار شد و دم رستوران مسلم بودم، یه راست رفتم ته چینشو سفارش دادم، سالها بود نرفته بودم مسلم غذا بخورم، غذارو نصفه کاره گذاشتم و رفتم، یه غذای معمولی تو یه رستوران کثیف و البته گرون ولی همچنان طبق یه رسم نانوشته، خرید از بازار تهران با خوردن نهار در رستوران مسلم گره خورده #تهچین_مرغ #رستوران_گردی #رستوران_مسلم #بازارتهران #بازار #تهران #بازار_بزرگ_تهران

برو به منبع اصلی