رج اول 6زنجیره حلقه شود 16پابه بلند پرشود رج دوم یکدرمیان ی

#دستگیره رج اول 6زنجیره حلقه شود 16پابه بلند پرشود رج دوم یکدرمیان یک بافت 2تایی با فاصله 3زنجیره 8بارتکرار رج سوم وسط 2تایی ها یک بافت 4تایی 8بارتکرار رج چهارم وسط 4تابی ها یک بافت 6تایی 8بارتکرار رج پنجم وسط بافت 6تایی یک بافت 8تایی 8بار تکرار رج ششم تعویض رنگ درگوشه ها یک بافت 4تایی 3پایه بلند تکی در3خونه 8پایه کوتاه درصدفی دوباره 3پایه تکی یک بافت 4تایی درگوشه وتکرار رج هفتم درگوشه یک بافت 4تایی 6پایه بلند تکی 6پایه کوتاه تکی دوباره 6پایه بلند تکی یک بافت 4تایی درگوشه تکرار رج اخر تعویض رنگ درهرخونه یک بافت پایه کوتاه درگوشه ها یک بافت 2تایی تمام #کامواتریکو #کامواچیچک #کامواترک #آلیز #کاموا_ترکیه #کاموافروشی #کاموا #کاموا_غول_پیکر #کاموابافی #کاموایی #کاموا_بافی #کاموایی #کاموابافی_قلاب #کاموا_تریکو #کامواغول_پیکر #ناکو #کامواهیمالیا #کامواگوگسیم #کامواناکو #کامواپروین #دخترونه #پسرونه #کامواپافی #کاموابنفشه #کامواآلیز #کامواحامد #کاموا_چیچک #کاموا_فروشی

برو به منبع اصلی