⚡ منتظر پاسخ های شما مهندس های عزیز هستیم⚡ Follow》》 Follow

⚡ منتظر پاسخ های شما مهندس های عزیز هستیم⚡ . Follow》》 الکتروموتور‌ها در زمان راه اندازی خود در حدود 5 تا 7 برابر جریان نامی خود را از شبکه دریافت می‌کنند البته به مدت زمان چند ثانیه. در این حالت جریان راه اندازی زیاد الکتروموتور موجب ایجاد افت ولتاژی در مدار می‌شود که به موجب آن روشنایی ضعیف می‌شود. بهتر است از برق سه فاز والکتروموتور سه فاز استفاده شود ویا اینکه اگر از موتور تکفاز استفاده می‌شود سیم کشی مربوط به روشنایی و الکتروموتور یکی نباشد. . . . #الکتروموتور #برق #صنعت_برق #کارگاه_آموزشی #مهندسی_برق #برق_صنعتی #برقکار #برق_قدرت #آموزش_برق #bargh230

برو به منبع اصلی