~‌شاخص کل که به آن شاخص قیمت و بازده نقدی هم میگویند، بیانگر

~‌🔻شاخص کل که به آن شاخص قیمت و بازده نقدی هم میگویند، بیانگر میانگین وزنی سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. ‌~🔻اما در شاخص قیمت هم وزن، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه شاخص قیمت سهیم هستند و نوسانات مثبت و منفی شرکت‌های کوچک، به اندازه نوسان مثبت و منفی شرکت‌های بزرگ در این شاخص تاثیرگذار است ‌ ‌ #بورس_من #بورس #فرابورس #شاخص_کل #شاخص_بورس #کارگاه_بورس #آموزش_بورس_به_زبان_ساده #سهام_عدالت #kargahe_bors #stockmarket #trader #economy

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :