دومین روز از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان پ

🔸دومین روز از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان🔸 پذیرای حضور گرمتان هستیم 14 تا 17 آبان 99 - ساعت 10 تا 18 کمربندی شرق،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان، سالن امیرکبیر غرفه 120 🔸برای اطلاعات بیشرتماس بگیرید

برو به منبع اصلی