آستروفیتوم کاپریکورن ابلق بسیار زیبا که از بذرهای گلخونه بو

🌈🙏 آستروفیتوم کاپریکورن ابلق بسیار زیبا که از بذرهای گلخونه بوده. ریشه فابریک. کیفیت عالی 🙏🌈 💵 قیمت : دویست هزار تومان 💵 📲 # 🚚 #ارسال_به_سراسر_ايران داریم 💜💛❤️💚 . #آستروفیتوم_ابلق #آستریاس_ابلق #آستریاس_ویتایپ #آستریاس_نیشکی #کاکتوس #کاکتوس_کلکسیونی #کاکتوس_بزرگ #کاکتوس_بذری #متشکرم #خدایاشکرت #ژمینوابلق #آریوکارپوس #آرامش #آدنیوم #گلخانه #خدایاشکرت #انرژی_مثبت #جذب_ثروت

برو به منبع اصلی