_____ برای همسرم بدون هیچ بهانه و مناسبتی از یک جایی به بعد

_____ برای همسرم بدون هیچ بهانه و مناسبتی 💜😍💜 از یک جایی به بعد نفهمیدم چه شد که زندگی ام دیگر چیزی به غیر از تو نبود، تمامش را احاطه کردی . دوست داشتنت شد صبحانه ی مفصل هر روزم. نگاه کردن به تو شد نفسی که هر ثانیه لازمش داشتم. بوسیدنت شد آب ،که هر شب بالای سرم باشد. من وقتی به خودم امدم که عشقت تمام وجودم را فرا گرفته بود . خوشحالم حالا،اینجای زندگی که من ایستاده ام، تو ثابت کردی سزاوار این همه عشق هستی و خواهی بود.❤️ و من با افتخار لبخندم را کنار شانه های تو پهن میکنم. #مثلا_من_پروانه_بشم_دورت_بگردم . . ‎‏ . ‎ #اکبر_حسن_زاده ‎ #هوای_دل_همدیگر_را_داشته_باشیم . #دستخط_خودکاری #اکبر_حسن_زاده #خوشنویسی_خودکار #نستعلیق #نستعلیق_خودکاری #شکسته_نستعلیق #شکسته_نویسی #شکسته_خودکاری #خطاطی #هنر #خوشنویسی_ایرانی #خوشنویسی #خوشنویسی #شکسته_نستعلیق #شعر #متن #متن_ناب #متن_زیبا #متن_نوشته #akbar_hasanzadeh64 #akbar_hasanzadeh2020

برو به منبع اصلی