در کنار هم بودن لبخندهای شب یلدا هزار بار بهتر

شیرینىِ در کنار هم بودن لبخندهاى شب یلدا ، هزار بار بهتر از اشکِ حسرت ریختن بر مزار جدایى هاى فرداست.

پیشاپیش یلداتون مبارک.

#سینمای_فردین

#فردین

#محمدعلی_فردین

#محمد_علی_فردین

#شب_یلدا

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک