نریان کرد کره سنگ شکن ۸ساله قد ۵ دنگ رنگ کرند

.

نریان کرد

کره سنگ شکن

8ساله

قد 5 دنگ

رنگ کرند

تاییدیه درجه 1 کرد

محل نگهداری اصفهان نجف آباد رضوانشهر

❌فروشی❌

قیمت توافقی

مالک آقای هاشمی

شماره تماس

آیدی اینستاگرام آقای هاشمی برا دیدن عکس و اطلاعات بیشتر

#اسب_کرد #اسب_دره_شور #اسب_دره_شوری #اسب_ترکمن #اسب_عرب #اسب_سواری #سوارکاری #میدان #همایش #سیلمی #اینستا #اینستاگرام #دیوار_اسب #دیوار_اسب_اصفهان #horse #horseriding #horsebackriding #insta #instagram

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک