گورانی زور خوش (به شیته شیته )به دنگ هنرمند لطیف کریمی همخوان

گورانی زور خوش (به شیته شیته )به دنگ

#هنرمندلطیف_کریمی

#همخوان_احمدروزخون

#نوازنده_ناصرایل_بیگی

#پیج_برزوپشابادی

@madeh_rokhanda

@payamahmadi2015

#کلیپ #تالار #عروسی #زماوندی_کوردی #هلپرکه #سرچوپی #کانی #عروسی #داماد #زاواه_بوک #مریوان #سنه #کامیاران #کورد #کوردستان #هولیر #سلیمانیه #پنجوین #پنجه_طلا #حنجره_طلا #برزوپشاآبادی #برزونقاش #لطیف_کریمی #ناصرایلبیگی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک