چهار مضراب عرفان گنجه ای تمرین برای نواختن چهار مضراب تارنوازی

#چهار_مضراب #عرفان_گنجه_ای #تمرین_برای_نواختن_چهار_مضراب #تارنوازی #موسیقی_ما #هنر #تار #شوشتری #تکنوازی #تارنوازی #بداهه #نوازنده #ساز #موسیقی #آموزش

کوک. تار. دو. سل. فا دیز. می کرن. ر

کلاس درس اقای مهندس صمدی. #تار_یحیی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک