دوازده دی ماه روز رشت مبارک همه لانی‌های عزیز باشه

دوازده دی ماه #روز_رشت مبارک همه گیلانی های عزیز باشه ؛ ؛ ❤اَمان همان گیلِ مردان و گیلِ زنانی ایسیم کِ هرگز اَمی گیلانَ جودای ایران نخواستیم و همیشه بفکر اتحاد و یکدیلی بین ایرانیان بیم ❤؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ من گیلک هستم جا مانده کاسپین کهن واژه واژه ام را در تاریخ بیاب و ذره ذره ام را در افسانه ها آری من گیلانیم همان که هیچ گاه خود را از ایران جدا نپنداشت و دم از جدایی نزد من همانم که هیچ متجاوزی نتوانسته گامی سنگین به سرزمینش گذارد ؛ ؛ ؛ ؛ #رشت #گیلان #انزلی #تالش #لاهیجان #مازندران #کوردستان #لرستان #بختیاری #شیراز #اصفهان #خوزستان #آذربایجان #اردبیل #ارومیه #زنجان #آذربایجان #بندر_عباس #تهران #قزوین #همدان #سیستان_بلوچستان
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک