ما شعله‌های سرکش اندوه بودیم آدم به می‌رسد ما کوه بودیم گشتم

ما شعله های سرکش اندوه بودیم

آدم به آدم‌ می رسد ما کوه بودیم

گشتم تمام خانه ها را در ندیدم

زندانی از وابستگی بدتر ندیدم

پایان این دیوانگی ها ناگوار است

چیزی که جاماند از تو در من انتظار است

ابریم و غیر از گریه ی پنهان نداریم

حرفی برای هم به جز باران نداریم

رفتی خیابان زیر پای شهر گم شد

تصویر تو در سایه های شهر گم شد

این شهر شیرین های شیرین کار دارد

فرهادهای کوه کن بسیار دارد

اما یکی مجنون شهرآشوب من نیست

این چهره های کاغذی محبوب من نیست

ای هم قطارِ آخرین رویا کجایی؟

ای بی تو من گردیده ام حیران کجایی؟ .

اشعار کامل در کانال تلگرام ما لینک در بیو... .

#شعر #شعر_ناب #شعر_کهن #شعر_پارسی #خیام #مولانا #وحشی_بافقی #سیمین_بهبهانی #فروغ_فرخزاد #سعدی #حافظ #فردوسی #سهراب #عليرضا_آذر #صائب_تبریزی #امیرخسرودهلوی #محمدعلی_بهمنی #مهدی_فرجی #حسين_منزوى #علیرضا_بدیع #علیرضا_آذر #على_صفرى #اخوان_ثالث #احمد_شاملو #فریدون_مشیری #احسان_افشارى #هوشنگ_ابتهاج #سجاد_سامانی #پروین_اعتصامی #فاضل_نظری

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک