ترک‌خوردگی لیموترش

ترک‌خوردگی لیموترش تشن آبی در هوای گرم، کمبود پتاسیم و مصرف زیاد کودهای ازته از عوامل ترک‌خوردگی میوه در مرکبات هستند و گاهی تابش شدید نور خورشید (آفتاب سوختگی) روی میوه ها موجب کاهش رطوبت پوست میوه می شود که نهایتا موجب ترک‌خوردگی میوه می شود.

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست : باغبانی