⚫ در این ازمایش یا بهتره بگیم شیطنت iPhone 12 در میان واکس

. ⚫ در این ازمایش یا بهتره بگیم شیطنت iPhone 12 در میان واکس چند شمع ذوب شده و از فاصله تقریبی ٣٠ متری به زمین پرتاب می‌شود. سنگینی توپ شکل گرفته باعث می‌شود شدت ضربه ای که از فاصله ٣٠ متری از دو سمت به گوشی وارد می‌شود فراتر از هر سناریو قابل تصور در واقعیت باشد. گوشی به واسطه شدت ضربه اسیب نسبتا شدیدی می‌بیند که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. . لطفا با ما در با‌شید. . لینک کانال تلگرام در بخش بیوگرافی پیج قرار گرفته است. لطفا مارا در تلگرام حمایت کنید ☺️ . t.me/digitalworldiran Source: techrax YouTube channel

برو به منبع اصلی