مسیر یلاق سنگچال به مازندران عکس از دهکده یلاقی

مسیر ییلاق سنگچال به فیلبند، آمل، مازندران

✔️✔️✔️

عکس از دهکده ییلاقی کوهستانی زیبایی در جنوب شرقی دامنه البرز، در ۴۷ کیلومتری جنوب شرقی آمل است. سنگچال در دهستان چلاو قرار داشته و چشمه های خنک و گوارا ، تپه های سرسبز و دیدنی و جنگل های انبوه آنرا به بهشتی بی مانند تبدیل کرده و جایگاه ویژه ای را در دل طبیعت دوستان و گردشگران باز کرده است. سنگچال بعد از روستای فیلبند که در نوک کوه واقع است، بلندترین ییلاق منطقه چلاو میباشد. کلاً هوای این کوه ها مرطوب ولی از شرجی بودن و گرمای طاقت فرسای شمال و کنار دریا خبری نیست.

#عکس #عکاسی #فوتوگرافی #فتوگرافی #طبیعتگردی #طبیعت #ایران #ایرانگردی #ایران_گردی #شمال #شمالگردی #جنگل #جاده #مازندران #سنگچال #آمل

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک