اردیبهشت سال ۱۳۴۹ سفره ابوالفضل برای بازگشت سالم آپولو ۱۳ به

.

اردیبهشت سال ۱۳۴۹ سفره #ابوالفضل برای بازگشت سالم آپولو ۱۳ به زمین؛

زن #سفیر #آمریکا هم دعوت داشت اما نیامد!

ما قرن هاست گرفتار ظلمتیم، قرن هاست اسیر #جهل شده ایم، در بند #خرافات و #سفره #عباس و #زینب و #رقیه و #صغری و ... گرد هم آمده ایم.

یکی از، دقت کنید فقط یکی از دلایلی که با #عرفان_حلقه دشمنند و به #محمدعلی_طاهری کینه می ورزند و شاگردانش را به تشکیک #عقاید متهم می کنند، همین است.

#عرفان حلقه به برچیده شدن همین بساط طی آموزش ها و دوره ها کمک می کند.

در کلاس های #عرفان_کیهانی تاکید می شود که این بساط چیزی جز #شرک نیست و اصل و ریشه جهل مورد #کنکاش قرار می گیرد. فرد #آگاه شده و دیگر برای هر کاری به #دعا و به #چاه_جمکران متوسل و آویزان نمیشود. اینان (حکام) با #آگاهی از اساس دشمنند.

#بهداشت_معنوی

#بهداشت_غیرمعنوی

#فرق_و_ادیان

#بیت_المال

#آپولو

#نجوم

#ستاره

#کهکشان

#کوانتوم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک