انسانیت دین خاصی ندارد دروغ نیم کلک نزنیم و دلی را نشکنیم سوء استفاده نکنیم حقی را ناحق نکنیم

انسانیت دین خاصی ندارد

همینکه در میان مردم زندگی کنیم،

ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنیم

دروغ نگوییم

کلک نزنیم

و دلی را نشکنیم

سوء استفاده نکنیم

حقی را ناحق نکنیم ،

یعنی انسانیم…👍💖

#مهری_علیمحمدی

#فن_بیان

#اخلاق

#مهربانی

#انسانیت

#دین

#غلبه_بر_اضطراب

#انگیزشی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک