روستای از توابع شهر ری که انار کشت درسته از اسب افتادیم اما از اصل نیوفتادیم

.

روستایی از توابع شهر ری که انار کشت میکنند!! درسته از اسب افتادیم اما از اصل نیوفتادیم..کسانی که به ما میگویند دهاتی(که با تعریفی که دارن ما افتخار میکنیم💪) زمانی یکی از روستاهای شهرهای جنوبی ایالت ما بودند!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

#مازندران #رامسر #شهسوار #ساری #تنکابن #چالوس #نوشهر #بابل #آمل #بهشهر #نکا #قائمشهر #فریدونکنار #علی_ابادکتول #کردکوی #سوادکوه #جویبار #گلوگاه #کلاردشت #بابلسر #نور #تبرستان متل_قو #شمال #محمودآباد #طبرستان #طبری #عباس_اباد

#mazandaran

#shomal

#tabarestan

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک