گاهی خراب کردن پل‌های پشت سرت چیز زیادبدی هم چون باعث می‌شود نتوانی به جای برگردی

گاهی خراب کردن پل های پشت سرت چیز زیادبدی هم نیست!

چون باعث می شود

نتوانی به جایی برگردی که

از همان اول هم نباید

قدم میگذاشتی.

#خدا #زندگی #اشتباه #امید #آغاز

پ ن: برای خرید روسری موجود در تصویر به پیج زیر مراجعه فرمایید

@mezon.azarmdokht

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک