پایز در اشترانکوه زیبا و شکوهمند در قسمت شهرستان دورود عکاس:اقای احمدمصطفی

پاییز در #اشترانکوه زیبا و شکوهمند در قسمت شهرستان #دورود عکاس:اقای احمدمصطفی پور #دورود_را_باید_دید #دورود_پایتخت_گردشگری_ایران #دورود_شهر_زیبای_ها #دورود_بهشت_ایران سامان: #لرستان #دورود #طبیعت #طبیعت_گردی #ابشار #زیبایی #ژوتوریسم #لرستان_را_باید_دید #گردشگری #لرستان_شناسی #لرستان_گردی #اکو_توریسم_لرستان #زاگرس #لرستان_زیباست #مناطق_بکر #ایران #لر #لک #لرستانیم #مناطق_دیدنی #گلونی
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک