ن عربستانی و مبارزه با حجاب اجباری اخیرا کمپینی توسط

‏‎ #زنان عربستانی و مبارزه با ‎ #حجاب_اجباری اخیرا کمپینی توسط زنان در ‎ #عربستان به نام «نقاب من زیر پایم» به راه افتاده که به پوشش اجباری نقاب (روبند / برقع) اعتراض می‌کنند و خواهان حجاب اختیاری برای زنان هستند ‏آنها با استفاده از هشتگ ‎ #النقاب_تحت_رجلي (نقاب زیر پاهایم) به وجود روبند و حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی اعتراض می‌کنند و عکس‌هایی از نقاب‌هایشان که زیر پا گذاشته‌اند را منتشر می‌کنند. همزمان کمپینی هم به نام ‎ #FreeinHijab برای تشویق به حجاب جریان دارد به مناسب روز جهانی حجاب. ‏این کمپین خشم عمومی گسترده‌ای را در ‎ #عربستان بخصوص از سوی روحانیون به همراه داشته است. ‎ #زنان در خاورمیانه در حال ارائه شکل نوینی از عدالت‌خواهی و اعتراضات مدنی هستند و توان مقابله با آن وجود ندارد. قطعا پیروزی با آنهاست ‏همزمان گروهی دیگر از ‎ #زنان برای مقابله با روز جهانی ‎ #حجاب و کمپین‌ ‎ #FreeinHijab از هشتگ ‎ #NoHijabDay استفاده می‌کنند و جالب‌تر این که عکس‌ها و‌ فیلم‌های ‎ #دختران_خیابان_انقلاب را منتشر می‌کنند. ‎ #النقاب_تحت_رجلي ‎ #NoBijabDay
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک