به هیچ کس نمی‌یم که چقدر تو را دوست دارم

.

.

به هیچ کس نمی گویم که چقدر تو را دوست دارم

این راز میان من و تو و ساکنان زمین خواهد ماند. قول می دهم .

.

.

.

.

#عاشقانه #عاشقانه_ها #عشق #معشوق #عاشق #یار #همراه #همراز #همدل #همدم #آشنا #یار #رفیق #دوست #محبوب #دلبر #دلبستگی #دلنوشته #دل #راز #قول #عهد #پیمان #تعهد #وفاداری #آرامش #خوشبختی #دوست_داشتن #دوست_دارم

#سید_مهدی_شجاعی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک