۰ حدیث امیر المؤمنین امام علی علیه ال أقبَحُ الغَدرِ إذاعَةُ السِّرِّ

°

#حدیث

امیر المؤمنین #امام_علی علیه السلام فرمودند:

أقبَحُ الغَدرِ إذاعَةُ السِّرِّ زشت ترين #خيانت، فاش كردن #راز [كسى] است.

غررالحكم حدیث 3005

___

#گناه

#گناهان

#چگونه_گناه_نکنیم

#ترک_گناه

#منتظر_که_گناه_نمیکند

#نجات_از_گناه

#گناه_نکنیم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک