هرس کردن حُسن‌یوسف همونطور که مشاهده می‌کنید برای هرس کردن ح

هرس کردن حُسن‌یوسف 😍😍😍 همونطور که مشاهده می‌کنید برای هرس کردن حُسن‌یوسف باید نوک ساقه‌ها رو بچینید تا ساقه‌ها بجای رشد طولی؛ از کناره‌ها جوونه بزنند و باعث پُرپُشت شدن حُسن‌یوسف شود. برای ایجاد بونسای هم کافیه یک ساقه رو بعنوان تنه‌ی اصلی در نظر بگیرید با سرزنی و هرس بموقع تنه‌ی گیاه ضخیم شده و بونسای با شکل دلخواه شما تشکیل می‌شود. ❇ هر سوالی در این زمینه دارید زیر این پُست کامنت بذارید لطفا. . 🍀 🍀 🍀 📹@klorofyllan

برو به منبع اصلی