من همانم که پسندید و پسندیده_نشد کاش حداقل خدا میفهمید

#من_همانم_که_پسندید_و_پسندیده_نشد💔😔

.

.

.

.کاش حداقل خدا میفهمید ک چقد دلمون میشکنه وقتی

آرزوهای ما رو واسه بقیه براورده میکنه🥀 .

.

.خسته ام ، از هر بارانی که خیس نمی کند،

از هر خدایی که راست نمی گوید🥀 .

.

.

#تنهایی #عاشقانه #سرنوشت #دیوانه #متن_خاص #شعر_کوتاه #بیت #غزل #اینستاگرام #زخم #ساغر #شکسته #دل #دلتنگی #خدا #پناه #حرف #ناب #همدم #خودم #عشق #molaee.58

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک