"زیباترین گُل باز هم مصنوعی است واقعی باش "

▪ "زیباترین گُل مصنوعی، باز هم مصنوعی است. واقعی باش..." ▪ #نویدنور #انگیزش_برای_جهش . . . . . . . . ‎ #انسانم_آرزوست #مفید_باشیم #یاری_رسان #شکست_ناپذیر #برنده_باش #موفق_شو #گذشت_کن #زندگی_زیباست #عاشق_باشیم #مهربان_باشیم #خلاق_باشیم #تجارت_کن #برنده_باش #ثروتمند_شو_نه_پولدار #تسلیم_نشو #خلاق_باش #موفقیت_اتفاقی_نیست #موفقیت_در_کسب_و_کار #موفقیت #موفقیت_شغلی #موفقیت_فردی #موفقیت_مالی #موفقیت_در_کسب_و_کار #موفقیت_زنان #موفقیت_تحصیلی #موفقیت_اتفاقی_نیست_انتخابی_است #کوچینگ #کوچینگ_کسب_و_کار #کوچینگ_فردی #کوچینگ_موفقیت
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک