از سمت چپ محسن سپهوند مهردادقشن مجید رضای سعید اسدی از خوبان

از سمت چپ محسن سپهوند مهردادقشنگی مجید رضایی سعید اسدی از خوبان محله پاچنار زنده باشن

#لر #لردگان #لری #لرستان_بزرگ #لرستان #لرستانیها #خرماباد #خرم_آباد #خرمآباد #بروجرد #همدان #ازنا #الیگودرز #ملایر #نهاوند #ایلام #نوراباد #نورآباد #الشتر #کوهدشت #درود #هرسین #نورآباد_ممسنی #بیرانوند #پهلوان #مشتی #شرارت #دعوا #قمه

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک