کوروش بزرگ در متن استوانه بابل به روشنی شرح‎می‌دهد

.

کوروش بزرگ در متن استوانه بابل به روشنی شرح‎می‌دهد که چگونه سپاهیانش به صلح وارد شهر شدند و مردم به گرمی آنها را پذیرفتند. همه سومر و اکد به فرمان کوروش از هرگونه تهدید و تجاوز حفظ شدند و صلح و آرامش در بابل استوار شد.

.

.

#ایران_باستان #زرتشت #تخت_جمشید #تاریخ #اهورامزدا #هخامنش #فروهر #کوروش #پاسارگاد #ساسانیان #عصرباستان #آریایی #مسیح #پارسیان #یهود #7آبان #هفت_آبان #کوروش_بزرگ #۷آبان #زرتشت #اوستا #صلح #آرامش #سومر #تمدن

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک