قابل توجه مسیح علینژاد و دوستان زبل در آموزه‌هاي امي با

👧👈قابل توجه #مسیح_علینژاد

و دوستان زبل

در آموزه‌هاي اسلامي با هرگونه خشونت جسمي و روحي نسبت به زنان مخالفت شده است. پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله آسيب زدن به زنان را به شدت نهي كرده و مرداني را كه چنين روشي دارند، دور از اخلاق و ديانت دانسته است. آن حضرت در سراسر زندگي‌شان، نه ‌تنها همسران، بلكه هيچ‌گاه خدمت‌گزار يا كس ديگري را تنبيه بدني نكرد. رسول خدا صلي الله عليه و آله سفارش مي‌كنند به خواستگاري مردي كه زن را مي‌زند، پاسخ منفي دهيد.

می فرمایند:

آیا هر یک از شما شرم نمی کند که زنش را مانند برده می زند؟

و در جایی دیگر :

هر مردي كه به زنش سيلي بزند، خداوند عزوجل به مالك، نگهبان دوزخ، دستور مي‌دهد كه در آتش دوزخ، هفتاد سيلي بر گونه او بزند، و هر مردي از شما بر موي زني مسلمان [و نامحرم] دست نهد، ميخ‌هايي از آتش، در كف دست او مي‌كوبد.

#خشونت_علیه_زنان

#همسرداری

#آزار_جسمی

#همسرآزاری

#فمنیست

#سبک_زندگی_اسلامی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک