اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار طالع بی شفقت بین

💖❤️💔🍁🍂 . اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد #حافظ @hafezgram کانالم سری بزنید طرح با کیفیت اصلی در کانال . . . #امیدملقان  #امید_ملقان #عشق #تو #من #عاشق #عاشقانه #تنها #تنهایی #طرح  #گرافیک #قلب #شعر #شعرگرافی #حافظ_جان #حضرت_حافظ #حافظ_شیرازی #اشک #رنگ #شفق #یار #طالع #شعرخوب #شعر_خوب #غم #غمگین #گریه
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک