دیدن بزرگترین مار ایران در مسیر سد داریان به پاوه که یک مار دیگر رو شکار کرده

دیدن بزرگترین مار ایران در مسیر سد داریان به پاوه😯😯😯😯

که یک مار دیگر رو شکار کرده و درحال خوردنش هست👌👌👌🌎

#طبیعت_وحشی #مارها #جانوران_وحشی #گرگ #شیرها #کفتارها #پلنگها #خرسهای_قهوه ای #مناطق #حفاظت_شده #ایران

#پارک_ملی #یلواستون #ایالات_متحده_آمریکا🌲 #حیوانات_حق_حیات_دارند🌍 #نه_به_کشتن_حیوان_آزاری #دوستی_با #طبیعت_حیوانات #تفنگ_شکاری #تیراندازی  #مهربانی_با_حیوانات_طبیعت_نه_به_شکار #حیات_وحش #ایران #حیوانات_سرزمین_خودرا_دوست_بداریم❤️🐻 #حیوان_آزاری_ممنوع #حیوانات_هم_حق_زندگی_دارند_درست_مثل_انسانها #مهربانی_با_حیوانات_و #جانوران #شکارممنوع_حیوان_آزاری #نه_به_شکار_و_کشتن_حیوانات

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک