سکانس سانسور شده

🌼 سکانس سانسور شده

سریال جدید ؛ افسانه اوک نیو 💌 💞 🌹

قسمت 22 😉 اصلی ، سکانس حذفی 😯

اوک نیو 💙 و راهزن فاسد 🤕

سریال افسانه اوک نیو 💯 ✔

( گلی در زندان ) 💔

🍂 🍃

⚡ ☔

🌸 🍀

#اوکنیو #افسانه_اوکنیو #اوک_نیو #افسانه_اوک_نیو #سانسور #شبکه_سه #سریال_کره_ای #جین_سه_یون #گلی_در_زندان #سریال

#kdramawind

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک