من میروم از شهری که تو در آن نفس میکشی هوای مشترک خفه‌ام می‌کند

من میروم

از شهری که

تو در آن

نفس میکشی...

هوای مشترک خفه ام می کند...

✏️

#سحر_مهدی_پور

📚

#این_من_که_دیگر_من_نمیشود

🖇

#نویسنده_کانال_حس_تازه

chnl

📎

🖇

📎

📚

#sahar_poem

#سحر_مهدی_پور #سحر_مهدیپور #سحرمهدیپور

#دخترک_شهریوری #شعر_سپید #شعر_نیمایی #شعر_نو #این_من_که_دیگر_من_نمیشود #پاپیه_ماشه #شعر_کوتاه #مینیمال #شعرپارسی #شعر_پارسی #شعرروز #شعرمدرن #شعر_مدرن #هایکو #شعرجوان #شاعران_ایران #چامک #شعرسپیدکوتاه #HülyaÖzdemir

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک