به رسم قدر دانی یاد میکنیم

به رسم قدر دانی یاد میکنیم از بزرگ مردان ایل بزرگ زنگنه . ایل زنگنه از کرکوک عراق وارد فلات ایران شده ودر کرمانشاه ساکن شده اند.شیخ علی خان اعظم از بزرگان این ایل ابتدا حکمران کرمانشاه وسپس وزیرشاه سلیمان صفوی در اصفهان شد وبه علت خدماتش معروف به امیر کبیر حکومت صفویه گردید. از نوادگان ایشان محمدرضا خان امیر تومان معروف به ظهیر الملک میباشدحکمران کرمانشاه میگردد ایشان از حامیان مشروطه بودن وبه علت مخالفت خاندان معینی با مشروطه حسینه معین الرعایاء رابه توپ بست. فرزندش حسین خان اعظم الدوله همراه با پسرش نیز از یاوران سردار آزادی یار محمدخان کرمانشاهی بودن که بعد از اشغال کرمانشاه توسط سالار الدوله وداود خان کلهر ناجوانمردانه به قتل رسیدند تا اولین شهید مشروطه در کرمانشاه لغب بگیرند.پسردیگرش علی اعظم زنگنه معروف سردار اجلال وبعد امیر کل حاکم کرمانشاهان شدن درجنگ جهانی اول بادرایت وکیاست خود از ورود ارتش روس به داخل شهر کرمانشاه جلوگیری کردتا مانع خرابی وغارت شهر شود. در دوران پهلویی به عنوان اولین استاندار کرمانشاه منصوب گردید.ایشان تمام اراضی واملاک شخصی خود را در راه امور خیریه وقف کردن که هم اینک منزل شخصیش در خیابان اجلالیه به مخابرات تبدیل شده ودر سال بیست وهشت از دنیا رفت.فرزند دیگر حسین خان اعظم دکتر عبدالحمید اعظم زنگنه میباشد که بعداز گرفتن مدرک دکتری وریاست دانشگاه تهران وزیرفرهنگ دولت رزم آرا شدوتوسط یکی از افراد فداییان اسلام به نام نصرت اله قمی ترور گرید .از فخیم سلطنه نیز یک پسر به جا ماند به نام دکتر محمد اعظم زنگنه که موفق به گرفتن درجه تخصصی حلق وبینی شدوسال ها به مردم کرمانشاه بدون هیچ چشم داشتی خدمت کرد وتمام زمین ها واراضی که از میراث پدری برایش به جا ماند صرف امور خیریه واوقاف کردتاسال شصت ونه از دنیا رفت.از دیگر خدمتگذاران خاندان زنگنه مهندس احمد زنگنه میباشد که لوله کشی آب شرب کرمانشاه را همراه با مهندس خانه خراب انجام داد.از دیگر بزرگان این خاندان جلال طالبانی ریس جمهور فقیدعراق که از مبارزان ومخالفان حکومت دیکتاتوری صدام حسین بودمیباشد که خاندانش از کرمانشاه به سلیمانه عراق کوچ کرده اند.یاد تمام این عزیزان که خدمتگذران راستین شهر کرمانشاه بوده اند گرامی باد.🌷🌷🌷🌷 . مدرس دانشگاه -پژوهشگر . . #kermanshah_daily #kermanshah #کرمانشاه_دیلی #کرمانشاه_ایران #آب #آب_شرب_کرمانشاه #جلال_طالبانی #مشروطه #مشروطیت #اوقاف #وقف #کرمانشاه_قدیم_قدیما نوستالژی #ایل_زنگنه # #یاد_ایام #کرمانشاه_قدیم #حسین_اعظم_زنگنه #کلهر
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک