سر به زیر و ساکت و بی دست و پا میرفت دل یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد

😁😑😄

.

سر به زیر و ساکت و بی دست و پا میرفت دل

یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد

#قیصر_امین_پور

.

.

به کانالم سری بزنید

طرح با کیفیت اصلی در کانال

.

.

.

#امیدملقان  #امید_ملقان #عشق #تو #من #عاشق #عاشقانه #تنها #تنهایی #طرح  #گرافیک #قلب #شعر #شعرگرافی #ساکت #بی_دست_و_پا #نظر #حواس #دلتنگی #غم #غمگین

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک