۰ حدیث پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله التّائبُ مِن

°

#حدیث

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:

التّائبُ مِن الذَّنبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ .

كسى كه از #گناه #توبه كند مانند كسى است كه گناهى نكرده است.

كنز العمّال : 10174.

___

#گناه

#گناهان

#چگونه_گناه_نکنیم

#ترک_گناه

#منتظر_که_گناه_نمیکند

#نجات_از_گناه

#گناه_نکنیم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک