سه دختر محمود خوردبین پیشکسوت و سرپرست سابق باشگاه پرسپولیس از جمله

سه دختر محمود خوردبین پیشکسوت و سرپرست سابق باشگاه پرسپولیس از جمله حاضران در ورزشگاه بودند

#شهرخبر

#پرسپولیس

#کاشیما

#ورزشگاه_آزادی

#محمود_خوردبین

#پرسپولیس_کاشیما

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک