رنگ ومش باسوئيت روي موهاي سه رنگ كامليا موهاي چون ابريشم ازاولش

رنگ ومش باسوئيت روي موهاي سه رنگ كامليا

موهايي چون ابريشم.ازاولش سالمتر..چطوره؟؟؟نظراتونوكامنت بذاريد....

.

.

. .

.

.

متخصص #مربی رسمی #صفرتا صد #مدرس #خصوصی #حرفه ای #آموزش #وسمه #کوپ #ژورنالی #عروس #۳۷سال #تجربه #علم #کارشناس #بالیاژ #آمبره #کالرملتینگ #سامبره #مش سوئیت #ترکیب رنگ #

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک