خوفو الابای افغان و داکوتا الابای وارداتی متعلق به مجموعه تهران الابای

خوفو الابای افغان و داکوتا الابای وارداتی

متعلق به مجموعه تهران الابای مهندس علوی

#گریدین #قدرجونی #بومی #گله #درگیری #تایبادی #افغان #قالتمان #پیتبول #کانگال #ماستیف_ایرانی #هاسکی #پامرانین #دوبرمن #پانسیون #پیتبول #خراسانی #حیوانات #حیاط_وحش #مار #ماستیف_ایرانی #پلنگ #گرگ #پاکوتاه #ژرمن #گنبد #گلستان #طوفان #پتشاپ #پلنگ #گرگ #یوز #دوئل_امیرتهرانی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک