کاش دستانم آنقدر بزرگ بود که میتوانستم چرخ دنیا را به کامت بچرخانم اما کسی را میشناسم

کاش دستانم آنقدر بزرگ بود که میتوانستم چرخ دنیا را

به کامت بچرخانم

اما کسی را میشناسم

که بر همه چیز تواناست

تو را به او میسپارم

صبح زیباتون بخیر🍂🍁

.

.

دوست یاعشقتو زیراین پست تگ کن تاباحس خوب این آهنگ وتصویرشریک شن

.

#جملات #آموزنده #سلام #صبح_بخیر #دست #بزرگ #چرخ #زندگی #کام #شناخت #توانا #خدا #عظمت #میسپارم #صبح #زیبا #طبیعت #قدر #شکرگزاری #نعمت #افزایش #برکت #صبحانه #پروردگار #خداوند #عشق #دوست_دارم #امروز #عالی #خنده

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک