امروز یک شنبه ورود شاخص کل بورس به کانال 2000000 واحد

امروز یک شنبه ورود شاخص کل بورس به کانال 2000000 واحد #کوثر #وبصادر #وتجارت #وبملت #وسینا #سهام-خوب #فروی #طلا #وساپا #خبهمن #ثتران #وغدیر #شستا #صبا #انرژی-مثبت #کروی #کبافق #فاسمین #اخابر #فولاد #وسپه #انس

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :