شبتون بخیر درست وقتی کرم ابریشم فکر کرد که زندگیش تموم شده و

شبتون بخیر🌸 درست وقتی کرم ابریشم فکر کرد که زندگیش تموم شده و فشار پیله اش در حال خفه کردنش است،پیله گشوده شد و شروع به پرواز کرد. سختیهای ما مثل پیله اند وجودشان برای تکامل لازم است. #مکرومه_بافی_دستبافت #مکرومه_ #مکرومه_ایران #مکرومه_خاص #مکرومه_دنیای_گره #مکرومه_بافی_هنر_خونه #مکرومه_بافی_ #مکرومه_آموزش #مکرومه_دستبافت #مکرمه_مدرن #مکرمه_بافی_مدرن #مَکرَمه #مکرمه_بوهو #مکرمه_خاص #ماندلابافی #کنفی_خاص #کنف_بافی #بوهودیزاین #بوهو_دکور #حمایت_اشتراک

برو به منبع اصلی