امشب ساز دلم کوک است و با هر تپش دوست داشتنت را می...

🌠امشب ساز دلم کوک است و با هر تپش دوست داشتنت را مینوازد با هر نگاه تو آواز نوازش را در سکوت رویایی ام طنین انداز می کند و من کمی دورتر از تو پشت پنجره‌ی خیال همچون برگی خشک،در هجمه‌ی باد به یمن حضورت عاشقانه می رقصم ...☘ ❤جهت ایده #روباندوزی_برجسته #lovelyribbon #هنری #مروارید # #گلگلی #هنری #شعر #گل #زیبا #خاص #سورنا #هدیه #کادو #خرازی #دانتل #شیک #دستدوز #دلبرجان #جذاب #صورتیجان #گلسرخ #دلار #بورس #طلا #جعبه #عروس #جهیزیه #خیاطی #گلرز #گلرزصورتی #کیفعینک

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :