پل سنگی ساسانی_جره یکی از بناها یا سازه های کمتر دیده شده درپل سنگی ساسانی_جره یکی از بناها یا سازه های کمتر دیده شده درپل سنگی ساسانی_جره یکی از بناها یا سازه های کمتر دیده شده در

پل سنگی ساسانی_جره یکی از بناها یا سازه های کمتر دیده شده در

📷 پل سنگی ساسانی_جره . یکی از بناها یا سازه های کمتر دیده شده در استان فارس این پل سنگی شکسته ساسانی است. . سازه ای به دیرینگی ساسانیان و به گمان برخی متخصصان ساخته شده در زمان بهرام گور . بخش جـِره و بالاده یکی از بخش‌های شهرستان کازرون و دومین بخش بزرگ استان فارس ایران است. _______________________________________ #بالاده #جره #بخش_جره #بهرام_گور #ساسانی #تخت_جمشید #پاسارگاد #شکوه #ایران #تاریخ #تاریخی #تاریخ_ایران #تاریخ_کهن #تاریخ_جهان #باستان #ایران_باستان #ساسانیان #باستان_شناسی #کوروش #توریستی #کوروش_کبیر #وطن #پارس #تمدن #ایران #فارس #تمدن_ایران #قدیمی #هخامنشیان #ساسانیان #داریوش_کبیر #نوستالژی

برو به منبع اصلی