معرفی سانسوریامهتابی دما: دمای مناسب برای سانسوریا مهتابی 15

معرفی سانسوریامهتابی دما: دمای مناسب برای سانسوریا مهتابی 15 تا 24 درجه سانتی گراد می باشد. نور: بهترین شرایط نوری برای این گیاه نور غیر مستقیم زیاد است.گرچه سانسوریا سبز به نور کم هم مقاوم است و شرایط خوبی خواهد داشت. تابستان هر زمان خاک خشک شد آن را آبیاری کنید. برای اینکه میزان رطوبت خاک را بسنجید می توانید یک خلال دندان را در خاک فروببرید اگر ذرات خاک به آن نچسبد یعنی خاک خشک است و گیاه نیاز به آبیاری دارد. در زمستان فواصل آبیاری را بیشتر نمایید. خاک: خاک کمپوست بهترین انتخاب برای سانسوریا مهتابی می باشد. زمان تعویض گلدان: سانسوریا جا به جایی را زیاد دوست ندارد. بنابراین تا وقتی ریشه گیاه از زیر گلدان بیرون نزده و یا گلدان ترک نخورده گلدان را تعویض نکنید. بهترین گلدان برای سانسوریا گلدان هایی از جنس سفال است. رطوبت: رطوبت معمولی داخل منزل برای سانسوریا کافی است و نیازی به رطوبت زیاد ندارد. روش تکثیر: سانسوریا از طریق پاجوش های گیاه مادر تکثیر می شود. #سانسوریا #سانسوریا_خاص #سانسوریامهتابی #باغچه_سبز

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :