زندگی سخت ترین امتحان است… افراد زیادی در آن رد می شوند چونزندگی سخت ترین امتحان است… افراد زیادی در آن رد می شوند چون

زندگی سخت ترین امتحان است… افراد زیادی در آن رد می شوند چون

زندگی سخت ترین امتحان است… افراد زیادی در آن رد می شوند چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند، در حالیکه متوجه نیستند برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است. ظهر جمعتون بخیر 🌸 #مکرومه_بافی_دستبافت #مکرومه_شیک #مکرومه_ #مکرومه_پر #مکرومه_خاص #مکرمه_مدرن #مکرومه_دنیای_گره #مَکرَمه #دکوراسیون_مدرن_شیک #دیوارکوب_تزئینی #تزیینی_دکور

برو به منبع اصلی