سلام دوستان عصر پاییزیتون بخیر وشادی این مدل بافت رو اوردم ت

سلام دوستان عصر پاییزیتون بخیر وشادی این مدل بافت رو اوردم تا فقط ببینید با حرکت قلاب تغییر محل ورودی نخ چقدر مدلها متفاوت میشه به ورود وخروج محل قلاب توجه کنید از داخل زنجیره گندمی وارد میشه برجسته از پشت بافته میشود وبا پایه متوسط بافت کامل میشه مدل راه راه کهبیشتر برای حاشیه لباس وجای دگمه لباس که بعدا دانه گرفته میشه وسبد بافی وبقیه کاربردها رو شما بگید #قلاب_بافی #قلاببافي #بافتنی_دومیل #بافت_ستاره #بافتنی_قلاب_بافی #موتیف_قلاببافی #فرشینه_قلاببافی #پاپوش_بافتنی #پاپوش_قلاب_بافی #آموزش_بافتنی #آموزش_قلاب_بافی #روتختی_قلاببافی #رومیزی_قلاب_بافی #بلوز_بافتنی #شال_کلاه_بافتنی #شالگردن_بافتنی #کروشیه

برو به منبع اصلی