دوستان هنرمندم سلام روز پنج شنبتون متعالی مدل پایه کوتاه نه

دوستان هنرمندم سلام روز پنج شنبتون متعالی مدل پایه کوتاه نه از نوع معمولی براتون اوردم پایه کوتاه معمولی اول نخ رو وارد حلقه گندمی میکنیم وبیرون میکشیم دو تا رو یکی میکنیم ودوباره دوتا یکی واین میشه پایه کوتاه خودمون😂 اگر دقت کنید در این پایه کوتاه اول نخ رو وارد پایه گندمی میکنیم بعد یکدونه در میاریم ودوباره دوتا رو یکی میکنیم در این بافت گره در قسمت پایین ایجاد میشه ودر پایه کوتاه خودمونی گره در قسمت بالا حالا بین خودمون شما به این نکته دقت کرده بودید ؟🤔🤔 ارزش داشت من دوساعت تایپ کنم ؟😂😂 اگر خیلی اضافی توضیح میدم شما بگید دیگه ننویسم اگر کم توضیح میدم بفرمایید تا جایی که اینستا خان اجازه بده مینویسم 😂 لایک وکامنت وسیو وفرستادن به دوستان یادتون نره 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 #بافتنی_دومیل #بافتنی_قلاب #قلاب_بافی #قلاببافي #قلاببافی_کار_دست_خودم #آموزش_بافتنی #آموزش_قلاب_بافی #نقشه_قلاب_بافی #پترن_قلاب_بافی #موتیف #روتختی_قلاببافی #رومیزی_قلاب_بافی #پتو_قلاب_بافی #فرشینه_قلاببافی #مکرومه_بافی #سبدبافی_آموزش #شالگردن_بافتنی #اشارپ_قلاببافی #

برو به منبع اصلی