حرکات جالب ربات‌های بوستون داینامیکس در نقش تماشاگ

فرض کنید به یک مسابقه ورزشی رفته‌اید و برای تشویق تیم بجای افراد، ربات‌ها حضور دارند. در ژاپن از ربات‌های بوستون داینامیکس برای این کار استفاده شده است.

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست : ربات